آخرین اخبار مدارس


98 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

24 شهریوردبستان دخترانه

24 شهریوردبستان دخترانه

19 شهریوردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه

شازده کوچولو

انتوان دونست اگزوپری

داستان فرانسوی -قرن بیستم

دبیرستان دوره اول دخترانه

موشها و آدم ها

جان استاین‌بک

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

دبیرستان دوره اول دخترانه

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادکامی (به همین سادگی)

تال‌بن‌شاهار

قدر شناسی و شادی

دبیرستان دوره اول دخترانه

گل یخ

محمد شاهسوار

شعر فارسی

دبستان دخترانه

خروس هزارتا خونه داشت

سید رضا تهامی

خروس هزارتا خونه داش

دبیرستان دوره اول دخترانه

بابا لنگ دراز

جین وبستر

داستانهای آمریکایی

دبستان دخترانه

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبیرستان دوره اول دخترانه

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبستان دخترانه

قورباغه و گاو نر

---

قورباغه و گاو نر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)