آخرین اخبار مدارس


17 آذردبستان دخترانه سما

17 آذردبستان دخترانه سما

17 آذردبستان دخترانه سما

11 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سالاریها

بزرگ علوی

داستان های فارسی-قرن

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبستان دخترانه سما

زال و سیمرخ/ آرش کمانگیر

مازیار بغلانی

فارسی- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اینگونه می توانید

پال هاوک

خویشتن داری

دبستان دخترانه سما

خروس هزارتا خونه داشت

سید رضا تهامی

خروس هزارتا خونه داش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریز مه آلود

سعید اردوبادی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شادکامی (به همین سادگی)

تال‌بن‌شاهار

قدر شناسی و شادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدمهدي ديناروند

1391/09/19

دبستان پسرانه سما

برسام پارسي

1390/09/17

دبستان پسرانه سما

نيما ساكي

1387/09/16

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ماني مديري

1384/09/17

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پرهام ميرزائي

1384/09/17

دبستان پسرانه سما

محمدطاها نودست

1387/09/20

دبستان پسرانه سما

آرمين مقدسي

1391/09/17

دبستان پسرانه سما

آرتين مرادي

1389/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرسول شرهاني

1381/09/22

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين م عبدي

1383/09/16

دبستان پسرانه سما

كيان خورشيدي

1391/09/21

دبستان پسرانه سما

محمدحسين شيخ الاسلامي

1386/09/19

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پارسا بازوند

1384/09/17

دبستان دخترانه سما

پانيذ پيرهادي

1387/09/22

دبستان پسرانه سما

طاها نظام الاسلامي

1386/09/20

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمتين محمدزاده

1380/09/18

دبستان دخترانه سما

محيا زارعلي

1389/09/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرشيا شهبازي امرائي

1379/09/19

دبستان دخترانه سما

يلدا ميرزائي

1388/09/17

دبستان پسرانه سما

كيان روزبهاني

1390/09/16