آخرین اخبار مدارس


04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

03 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 فروردیندبستان دخترانه سما

19 فروردیندبستان دخترانه سما

01 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

22 اسفنددبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو میتوس

خودسازی،موفقیت،خودشن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان بدن

الن پیر

شناسایی بر اساس شکل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آموزش های قبل از بلوغ برای دختران

جسیکا گیلولی

1 قاعدگی 2. دختران-ب

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا لنگ دراز

جین وبستر

داستانهای آمریکایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ويندوز براي دانش آموزان

محمدي زنجاني،مهري

ويندوز ماكروسافت

دبستان دخترانه سما

زال و سیمرخ/ آرش کمانگیر

مازیار بغلانی

فارسی- چهارم

دبستان دخترانه سما

دیدار شگفتن با حکیم عمر خیام نیشابوری/دیداری شگفت

ابوالقاسم فیض آبادی

فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبستان دخترانه سما

فرهنگ ریاضی مدرسه

شهرناز بخشعلی زاده

ریاضی چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

ابوالفضل قلیان

مسابقه: تیراندازی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا سیف

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما شوشی زاده

مسابقه: پیانو کلاسیک

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا بنائی

مسابقه: شنا 50متر کرال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاططیما فاطمی

مسابقه: کاراته کاتای تیمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین یاراحمدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدرضا بنائی

مسابقه: شنا 50مترقورباغه

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سبحان حاجی جودکی

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رادمهر رضایی

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا پیرهادی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژان میرزایی

مسابقه: رنگ روغن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیرحسین گودرزی

مسابقه: مسابقه بوکس نوجوانان جام شهید گودرزی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه حیدریان

والیبال

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

همه دانش آموزان

مجله دانش آموزی

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

احمدرضا عنداله

1389/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياسين شجاعي

1384/02/06

دبستان پسرانه سما

شهراد تهم

1392/02/07

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد كليني

1389/02/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رهام سبزي وند

1380/02/03

دبستان پسرانه سما

ماهان نقيب

1386/02/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصدرا ولي زاده

1385/02/06

دبستان پسرانه سما

طاها كريمي

1390/02/05

دبستان پسرانه سما

ماهان گودرزي

1389/02/08

دبستان دخترانه سما

هستي روزبهاني

1392/02/03

دبستان دخترانه سما

مهرسا اختباري

1392/02/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرميتا عبدالمحمدي

1383/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

فراز فرامرزي فرد

1383/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صبا گودرزي

1381/02/01

دبستان دخترانه سما

آوا بايروند

1392/02/04

دبستان پسرانه سما

كياوش كائيد

1387/02/06

دبستان دخترانه سما

آلما رضائي

1386/02/01

دبستان دخترانه سما

ويانا كيامنش

1392/02/01

دبستان پسرانه سما

اميرصالح گودرزي

1388/02/02

دبستان دخترانه سما

ترنم دليران

1389/02/07