آخرین اخبار مدارس


30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

30 بهمندبستان دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

29 بهمندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قورباغه و گاو نر

---

قورباغه و گاو نر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اینگونه می توانید

پال هاوک

خویشتن داری

دبستان دخترانه سما

ملاقات با ضحاک ماردوش

بهروز واثقی

فارسی- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شازده کوچولو

انتوان دونست اگزوپری

داستان فرانسوی -قرن بیستم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا لنگ دراز

جین وبستر

داستانهای آمریکایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چگونه مانند یک دانشمند فکر کنیم

استفان كرامر

داستانهای علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریز مه آلود

سعید اردوبادی

داستان

دبستان دخترانه سما

بزرگ‌ترین تنبل دنیا

وینکلر، هنری، اولیور، لین.

بزرگ‌ترین تنبل دنیا

دبستان دخترانه سما

دیدار شگفتن با حکیم عمر خیام نیشابوری/دیداری شگفت

ابوالقاسم فیض آبادی

فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو میتوس

خودسازی،موفقیت،خودشن

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن محبوبی مقدم

مسابقه: ویولن

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هانیه موسوی

مسابقه: تئاتر صحنه ای

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه ایران دوست

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

متین قاسمی

مسابقه: اسکیت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین دهقانی

مسابقه: طرح مرآت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یاسمن محبوبی مقدم

مسابقه: موسیقی(ویولن)

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آنوشا ملک زاده

مسابقه: نقالی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یاسمن بوربور

مسابقه: مسابقه پرسش مهر18 ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نرگس حاتمی

مسابقه: طراحی با ذغال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پانیذ هاشمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهره احمدی طباطبایی

مسابقه: انشا نویسی در سما با موضوع پرسش مهر

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد گودرزی

مسابقه: دوومیدانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا پرهام

زندگی نامه استاد شهریار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرام امری آنیتا ملکی مهدیه نظامی مبینا شاعری نرگس بیات

سگ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه حیدریان

جمعیت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما شوشی زاده

منابع آب و خاک

دبستان دخترانه سما

الینا خلدی

سخت افزار کامپیوتر

دبستان دخترانه سما

سارا کاشفی

فصل سوم علوم

دبستان دخترانه سما

فاطمه افراشته

سفر به اعماق زمین - درس علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه ایران دوست

اسب

دبستان دخترانه سما

فاطمه افراشته

طلای سیاه- درس علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طاهره گودرزی پرستو ولی الهی

جغد

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل گودرزي

1385/11/25

دبستان دخترانه سما

ماندگار روشنائي

1385/11/29

دبستان پسرانه سما

شهريار فرهنگي

1385/11/29

دبستان پسرانه سما

متين زارع

1386/11/24

دبستان دخترانه سما

آرشيدا تقوي

1385/11/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه حيدريان

1383/11/29

دبستان دخترانه سما

محنا چگني

1385/11/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي گودرزي نصراللهي

1382/11/28

دبستان دخترانه سما

الينا ايزدنيا

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

ياسمين گودرزي

1389/11/29

دبستان پسرانه سما

كيان علمدار

1390/11/29

دبستان دخترانه سما

يكتا ترابي گودرزي

1387/11/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا حسنوند

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

تبسم گودرزي

1385/11/28

دبستان پسرانه سما

علي محمد سرلك

1387/11/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شاه كرمي

1389/11/28

دبستان پسرانه سما

محمدحسام چگني

1384/11/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرسيما گردكاهدي

1382/11/26

دبستان پسرانه سما

آرش حيدري

1388/11/26

دبستان دخترانه سما

مهديه گودرزي

1386/11/26