آخرین اخبار مدارس


24 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

10 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

09 خرداددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

07 خرداددبستان دخترانه سما

30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

30 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

23 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

22 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما

19 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

قصه های زینب

مهری ماهوتی

هدیه های آسمانی پایه چهارم

دبستان دخترانه سما

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شازده کوچولو

انتوان دونست اگزوپری

داستان فرانسوی -قرن بیستم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شادکامی (به همین سادگی)

تال‌بن‌شاهار

قدر شناسی و شادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

بابا لنگ دراز

جین وبستر

داستانهای آمریکایی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آفتاب کاروان

حمید احمدی‌جلفایی

حسین‌بن‌علی(ع)، امام

دبستان دخترانه سما

خروس هزارتا خونه داشت

سید رضا تهامی

خروس هزارتا خونه داش

دبستان دخترانه سما

دیدار شگفتن با حکیم عمر خیام نیشابوری/دیداری شگفت

ابوالقاسم فیض آبادی

فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبستان دخترانه سما

فرهنگ ریاضی مدرسه

شهرناز بخشعلی زاده

ریاضی چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

ویانا بهلولی

مسابقه: مسابقه شنا(50 مترکرال پشت)

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار موسیوند

مسابقه: داستان نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دیانا فتاحی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آویشا هاشمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل ساکی

مسابقه: پرسش مهر ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسینا پارسا

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

وهاب مقدسی

مسابقه: دوومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

رها پورمریدی

مسابقه: رباتیک

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

عسل ساکی

مسابقه: مسابقه پرسش مهر18 ریاست جمهوری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا کاشفی

مسابقه: آب مرکب

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد حسین شیخ الاسلامی

مسابقه: طرح مرآت

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آیلین گودرزی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه حیدریان

جمعیت

دبستان دخترانه سما

فاطمه افراشته

طلای سیاه- درس علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اسما شوشی زاده

منابع آب و خاک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

طاهره گودرزی پرستو ولی الهی

جغد

دبستان دخترانه سما

فاطمه افراشته

سفر به اعماق زمین - درس علوم

دبستان دخترانه سما

الینا خلدی

سخت افزار کامپیوتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ریحانه ایران دوست

اسب

دبستان دخترانه سما

سارا کاشفی

فصل سوم علوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شکیبا پرهام

زندگی نامه استاد شهریار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آرام امری آنیتا ملکی مهدیه نظامی مبینا شاعری نرگس بیات

سگ

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

آرش جعفري

1388/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سينا نظامي

1381/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

صالح ع آهن چي

1382/04/05

دبستان دخترانه سما

هليا سوداگر

1389/04/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

پارميدا گلباز

1382/04/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نرگس هاشمي

1380/04/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين گودرزي

1382/04/08

دبستان پسرانه سما

محمدحسين روزبهاني

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

مريم قلي پور

1389/04/05

دبستان پسرانه سما

مهرزاد اصالت

1390/04/08

دبستان پسرانه سما

حسين معظمي گودرزي

1390/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

الهه معظمي گودرزي

1381/04/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ريحاني

1384/04/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

محدثه تركاشوند

1382/04/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بهار محدثي

1380/04/07

دبستان پسرانه سما

فربد جمشيد

1391/04/04

دبستان پسرانه سما

دانيال صمدي پور

1391/04/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

صدف ع آهن چي

1382/04/05

دبستان دخترانه سما

شايلين مقتدرنژاد

1387/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

روژان سپهري

1381/04/08