آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو میتوس

خودسازی،موفقیت،خودشن

دبستان دخترانه سما

سارا به زیارت می رود

گلریز اسلامیان

سارا به زیارت می رود

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آفتاب کاروان

حمید احمدی‌جلفایی

حسین‌بن‌علی(ع)، امام

دبستان دخترانه سما

بزرگ‌ترین تنبل دنیا

وینکلر، هنری، اولیور، لین.

بزرگ‌ترین تنبل دنیا

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سالاریها

بزرگ علوی

داستان های فارسی-قرن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان بدن

الن پیر

شناسایی بر اساس شکل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریز مه آلود

سعید اردوبادی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چگونه مانند یک دانشمند فکر کنیم

استفان كرامر

داستانهای علمی

دبستان دخترانه سما

ملاقات با ضحاک ماردوش

بهروز واثقی

فارسی- چهارم

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بداغی

مسابقه: پویا نمایی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاططیما فاطمی

مسابقه: کاراته کاتای تیمی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مزدک کریمی

مسابقه: خط تحریری

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آویشا هاشمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد افتخاریان

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد گودرزی

مسابقه: دو و میدانی 100*4

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد گودرزی

مسابقه: دو و میدانی 100متر و 200 متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بداغی

مسابقه: پویا نمایی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد جواد سلیمانی

مسابقه: وزنه برداری

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رادمهر رضایی

مسابقه: گواش

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نگار موسیوند

مسابقه: هنرهای ادبی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

احسان رحیمی

مسابقه: دو و میدانی 100*4

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه حیدریان

والیبال

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل گودرزي

1385/11/25

دبستان دخترانه سما

يكتا ترابي گودرزي

1387/11/26

دبستان دخترانه سما

تبسم گودرزي

1385/11/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين كرمي

1384/11/25

دبستان پسرانه سما

محمدسام گودرزي

1391/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهديه حيدريان

1383/11/29

دبستان دخترانه سما

آرشيدا تقوي

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

الينا ايزدنيا

1385/11/28

دبستان پسرانه سما

متين زارع

1386/11/24

دبستان دخترانه سما

ياسمين گودرزي

1389/11/29

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرسيما گردكاهدي

1382/11/26

دبستان دخترانه سما

آناهيتا پيرهادي

1391/11/23

دبستان پسرانه سما

محمدحسين گودرزي

1390/11/25

دبستان پسرانه سما

آرش حيدري

1388/11/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا حسنوند

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

بيتا بيرجندي

1391/11/23

دبستان پسرانه سما

علي محمد سرلك

1387/11/26

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شاه كرمي

1389/11/28

دبستان دخترانه سما

مهديه گودرزي

1386/11/26

دبستان پسرانه سما

يونس نعمتي

1390/11/23