آخرین اخبار مدارس


29 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

21 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

ملاقات با ضحاک ماردوش

بهروز واثقی

فارسی- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چگونه مانند یک دانشمند فکر کنیم

استفان كرامر

داستانهای علمی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبستان دخترانه سما

سارا به زیارت می رود

گلریز اسلامیان

سارا به زیارت می رود

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبستان دخترانه سما

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبستان دخترانه سما

قورباغه و گاو نر

---

قورباغه و گاو نر

دبستان دخترانه سما

خروس هزارتا خونه داشت

سید رضا تهامی

خروس هزارتا خونه داش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اینگونه می توانید

پال هاوک

خویشتن داری

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا سليماني

1380/07/30

دبستان پسرانه سما

رستان گودرزي

1391/07/24

دبستان پسرانه سما

اميررضا گودرزي دهريزي

1391/07/30

دبستان پسرانه سما

كسري فاضل

1390/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين صداقت نژاد

1380/07/28

دبستان دخترانه سما

ترنم اولاد

1388/07/23

دبستان دخترانه سما

اسرا گودرزي

1390/07/24

دبستان دخترانه سما

نوشيكا نعمتي

1389/07/26

دبستان دخترانه سما

يگانه حبيبي

1389/07/28

دبستان پسرانه سما

يونس غلامي

1390/07/29

دبستان دخترانه سما

صنم بغدادچي

1391/07/27

دبستان دخترانه سما

مهرانا بشيري گودرزي

1391/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي كاكاوندي

1380/07/29

دبستان دخترانه سما

آرميتا زنداميري

1390/07/26

دبستان دخترانه سما

ناديا فكري

1385/07/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدحسين كفاشيان

1379/07/26

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا دالوند

1379/07/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرارسلان باجلان

1380/07/24

دبستان دخترانه سما

لنا حجتي

1390/07/23

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد موحدي

1385/07/26