آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

فرهنگ ریاضی مدرسه

شهرناز بخشعلی زاده

ریاضی چهارم

دبستان دخترانه سما

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبستان دخترانه سما

زال و سیمرخ/ آرش کمانگیر

مازیار بغلانی

فارسی- چهارم

دبستان دخترانه سما

دیدار شگفتن با حکیم عمر خیام نیشابوری/دیداری شگفت

ابوالقاسم فیض آبادی

فارسی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شازده کوچولو

انتوان دونست اگزوپری

داستان فرانسوی -قرن بیستم

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبستان دخترانه سما

سارا به زیارت می رود

گلریز اسلامیان

سارا به زیارت می رود

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

اینگونه می توانید

پال هاوک

خویشتن داری

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبستان دخترانه سما

قصه های زینب

مهری ماهوتی

هدیه های آسمانی پایه چهارم

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هستی مسلمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهدیا رحمانی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حیدری گودرزی

مسابقه: مسابقات ورزشی کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه نظری

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نگار ساکی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

بهار معظمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه ریحانی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا کاشفی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش رسولی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

اسما قاسمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ثمین محمودوند

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگار ساکی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

نویسنده ی نرگس مرادی با همکاری اعضای گروه {تکنولوزی}

آزمایش روی کاغذ پی-اچ و اسیدها و یله و ماسه {شهاب سنگ}

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان معماري

1378/11/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سارا مرزوقي

1380/11/05

دبستان پسرانه سما

سيدرهام موسوي

1389/11/04

دبستان پسرانه سما

ارشيا حضرتي

1387/11/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

نيما سيف

1379/11/05

دبستان دخترانه سما

آرتادخت سليقه فرد

1387/11/01

دبستان پسرانه سما

اميرعلي حاتمي

1384/11/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ساحل ولي محمدي محب

1381/11/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي حاتمي

1381/11/02

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد كاكاوند

1385/11/07

دبستان دخترانه سما

باران پارسائيان

1388/11/04

دبستان دخترانه سما

ستايش حاتمي

1383/11/03

دبستان دخترانه سما

زهرا فلاح نژاد

1385/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين روح افزا

1379/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا شيخ زاده

1378/11/07

دبستان پسرانه سما

اميرحسين اصالت فر

1385/11/04

دبستان پسرانه سما

اميرحسين كريمي

1385/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهرا گرمهء

1379/11/01

دبستان دخترانه سما

بهار موسي وند

1385/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

كيميا طالبي

1378/11/02