آخرین اخبار مدارس


28 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبستان دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شادکامی (به همین سادگی)

تال‌بن‌شاهار

قدر شناسی و شادی

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تبریز مه آلود

سعید اردوبادی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبستان دخترانه سما

قصه های زینب

مهری ماهوتی

هدیه های آسمانی پایه چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شازده کوچولو

انتوان دونست اگزوپری

داستان فرانسوی -قرن بیستم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

راز شاد زیستن

اندرو میتوس

خودسازی،موفقیت،خودشن

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كليد فتوشاپ

احسان مظلومي

فتوشاپ

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ويندوز براي دانش آموزان

محمدي زنجاني،مهري

ويندوز ماكروسافت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان بدن

الن پیر

شناسایی بر اساس شکل

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تینا سیف

مسابقه: مداد رنگی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیرعلی سپهربند

مسابقه: طراحی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

روژان میرزایی

مسابقه: رنگ روغن

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

الینا میان رودی

مسابقه: شنا کرال سینه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بداغی

مسابقه: پویا نمایی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حامد گودرزی

مسابقه: دو و میدانی 100متر و 200 متر

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه بداغی

مسابقه: پویا نمایی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمدسینا پارسا

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کیان محمودی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرسیما گرد کاهدی

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد امین حیدری گودرزی

مسابقه: پرتاب توب

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آویشا هاشمی

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهدیه حیدریان

والیبال

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

يكتا ترابي گودرزي

1387/11/26

دبستان دخترانه سما

ماندگار روشنائي

1385/11/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدحسام چگني

1384/11/25

دبستان پسرانه سما

آرش حيدري

1388/11/26

دبستان دخترانه سما

تبسم گودرزي

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

آرشيدا تقوي

1385/11/28

دبستان پسرانه سما

علي محمد سرلك

1387/11/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهشاد حاجي زاده گان

1380/11/26

دبستان دخترانه سما

مهرانا بيرجندي

1390/11/30

دبستان پسرانه سما

اميررضا حسنوند

1385/11/28

دبستان دخترانه سما

آناهيتا پيرهادي

1391/11/23

دبستان پسرانه سما

يونس نعمتي

1390/11/23

دبستان دخترانه سما

بيتا بيرجندي

1391/11/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آرسام دالوند

1382/11/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فرسيما گردكاهدي

1382/11/26

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل گودرزي

1385/11/25

دبستان پسرانه سما

متين زارع

1386/11/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي فتوحي يگانه

1380/11/24

دبستان دخترانه سما

مهديه گودرزي

1386/11/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين كرمي

1384/11/25